0%

Công trình

CTY TNHH SX - TM NGŨ KIM THANH PHONG
#Thép

CTY TNHH SX - TM NGŨ KIM THANH PHONG

Sản phẩm của công ty Thanh Phong là sơn, xi mạ các tấm kim loại của họ và xuất khẩu cho các nhà máy sản xuất ở nước ngoài. Sơn của chúng tôi đã được họ sử dụng để sơn cho khung thiết bị của một nhà máy xi mạ mới của mình. Quá trình xi mạ được thực hiện trong môi trường sử dụng nhiều hóa chất. Sản phẩm của chúng tôi, đặc biệt là dòng Subaxy, có thể góp phần duy trì trạng thái sử dụng lâu dài và tính mỹ quan.

Sản phẩm: Sơn Lót Subakyd, Sơn Phủ Subakyd, Sơn Lót Subaxy, Sơn Phủ Subaxy.

Liên hệ