0%

Công trình

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Nguyễn Đức Duy

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Nguyễn Đức Duy

Nguyễn Đức Duy là một công ty chuyên sản xuất khung thép tại thị trường Việt Nam. Để tìm kiếm một loại sơn khô nhanh chóng, Nguyễn Đức Duy đã lựa chọn và sử dụng sơn alkyd của chúng tôi.  Sơn epoxy của chúng tôi cũng đã được họ tin dùng.

Sản phẩm: Sơn Lót Subakyd, Sơn Phủ Subakyd, Sơn Lót Subaxy, Sơn Phủ Subaxy.

Liên hệ