0%

Công trình

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Nguyễn Đức Duy

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Nguyễn Đức Duy

Nguyễn Đức Duy là một công ty Việt Nam chuyên sản xuất khung thép. Để tìm kiếm một loại sơn khô nhanh chóng, Nguyễn Đức Duy đã chọn sơn alkyd của chúng tôi. Sơn epoxy của chúng tôi cũng đã được họ tin dùng sử dụng.

Sản phẩm: Sơn Lót Subakyd, Sơn Phủ Subakyd, Sơn Lót Subaxy, Sơn Phủ Subaxy.

Liên hệ